az

Rzeczoznawca majątkowy Tomaszów Mazowiecki

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie 
województwa łódzkiego.

Poznaj szczegóły oferty
lub zadzwoń +48 605 058 065

Określamy wartość nieruchomości zgodnie z potrzebami klientów

bullet point
Zabezpieczenie kredytu bankowego
bullet point
Sprzedaż lub zakup nieruchomości
bullet point
Zniesienie współwłasności nieruchomości
bullet point
Określenie wartości spadku
bullet point
Ustalenie opłaty planistycznej
bullet point
Ustalenie opłaty adiacenckiej
bullet point
Postępowanie upadłościowego przedsiębiorstwa
bullet point
Ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości
bullet point
Ogłoszanie przetargów
bullet point
Potrzeby postępowania egzekucyjnego
bullet point
Ustanowienie praw rzeczowych w tym służebności
bullet point
Wywłaszczenie nieruchomości i negocjacji odszkodowania.
bullet point
Wniesienie aportu do spółki
bullet point
Podział majątku
... i inne indywidualne potrzeby zleceniodawcy.

Szczegóły oferty

Wymagane dokumenty wycena działki

Dla wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej potrzebne są:
- wypis z rejestru gruntów,
- numer księgi wieczystej,
- mapa zasadnicza,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- informacja na temat dostępności do drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ służebności gruntowej.

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego działki ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Cena operatu

nieruchomość gruntowa niezabudowana
od 500zł*

*podane ceny brutto, mają charakter  informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości i zależy od min. rodzaju nieruchomości, problematyczności  zlecenia, dostępności dokumentów, terminu wykonania operatu szacunkowego.

Wymagane dokumenty wycena nieruchomości zabudowanej

Dla wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej potrzebne są:
- wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,
- numer księgi wieczystej,
- wyrys z mapy ewidencyjnej/ mapy zasadniczej,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- pozwolenie na budowę,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
- dokumentacja techniczna zawierająca ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny,
- książka obiektu budowlanego.
- informacja na temat dostępności do drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ służebności gruntowej.

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego działki ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Cena operatu

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem jednorodzinnym
od 800zł*

*podane ceny brutto, mają charakter  informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości i zależy od min. rodzaju nieruchomości, problematyczności  zlecenia, dostępności dokumentów, terminu wykonania operatu szacunkowego.

Wymagane dokumenty wycena lokalu mieszkalnego

Dla wyceny lokalu mieszkalnego potrzebne są:
- wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali,
- numer księgi wieczystej,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego działki ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Cena operatu

nieruchomość lokalowa mieszkalna
od 500zł*
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
od 700zł*

*podane ceny brutto, mają charakter  informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości i zależy od min. rodzaju nieruchomości, problematyczności  zlecenia, dostępności dokumentów, terminu wykonania operatu szacunkowego.

Wymagane dokumenty wycena nieruchomości komerycjnej

Dla wyceny nieruchomości komercyjnej potrzebne są:
- wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali,
- numer księgi wieczystej,
- wyrys z mapy ewidencyjnej/ mapy zasadniczej,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
pozwolenie na budowę/ pozwolenie na użytkowanie,
- dokumentacja techniczna zawierająca ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny,
- książka obiektu budowlanego.
- informacja na temat dostępności do drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ służebności gruntowej.
- umowy najmu – o ile obowiązują na nieruchomości,
- wykaz rocznych kosztów utrzymania.

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego działki ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Cena operatu

nieruchomość lokalowa niemieszkalna
od 800zł*

*podane ceny brutto, mają charakter  informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości i zależy od min. rodzaju nieruchomości, problematyczności  zlecenia, dostępności dokumentów, terminu wykonania operatu szacunkowego.

Wymagane dokumenty wycena nieruchomości w trakcie realizacji

Dla wyceny nieruchomości w trakcie budowy potrzebne są:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/ umowa przedwstępna/ umowa z deweloperem,
- numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której ma być zrealizowana inwestycja, numer księgi wieczystej nieruchomości wspólnej(gruntu) w przypadku lokalu,
- wyrys z mapy ewidencyjnej/ mapy zasadniczej,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- pozwolenie na budowę/ zatwierdzony projekt budowlany,
- dokumentacja techniczna zawierająca ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- wizualizacje docelowej inwestycji,
- kosztorysy budowlane i inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu przedmiotu wyceny,
- książka obiektu budowlanego.
- informacja na temat dostępności do drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ służebności gruntowej.

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego działki ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, ustaleniu celu i zakresu wyceny.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Cena operatu

nieruchomość gruntowa niezabudowana
od 1000zł*

*podane ceny brutto, mają charakter  informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt wyceny ustalany jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości i zależy od min. rodzaju nieruchomości, problematyczności  zlecenia, dostępności dokumentów, terminu wykonania operatu szacunkowego.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomości

Pomagamy w bezpieczny i najkorzystniejszy sposób zawierać transakcje na rynku nieruchomości poprzez:

bullet point
znalezienie odpowiedniej nieruchomości lub klienta,
bullet point
weryfikację stanu prawnego i technicznego,
bullet point
pomoc w określeniu wartości nieruchomości.

Zajmujemy się reklamą lokalną i internetową powierzonych obiektów, pomagamy przygotować je do sprzedaży, wynajmu.

Zapewniamy pełną obsługę związaną z zawieraniem umów zbycia/nabycia nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy Tomaszów Mazowiecki

Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie. Czuwam nad jakością i terminowością, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, dyskrecji i bezstronności.

Każda wycena poprzedzona jest wizją lokalną nieruchomości.

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zapewniam Państwu całkowite bezpieczeństwo w sprawach związanych z działalnością naszego biura.

Iwona Owsianka

bullet point
Rzeczoznawca majątkowy  - uprawnienia zawodowe nr 7352
bullet point
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - certyfikat nr 1212/2019

Uprawnienia i kwalifikacje

Kontakt

OMI Iwona Małgorzata Owsianka
Biuro wyceny nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sikorskiego 10/35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7731155979
nr konta BP Pekao SA:
40 1240 5804 1111 0011 0958 7818